Så var det då…


när Forbina 9000 presenterades på båtmässan
1987 och det såldes typ 37 båtar direkt…

Vi räknar vår skuta som 1992 års modell och då
blir det ju extra kul att läsa detta gamla kontrakt,
noterbart är att vår båt beställdes med samtliga
options… Ytterligare krydda är ju att veta historien
fram till nu vad gäller ägare osv – 1992 var detta
en ohyggligt stor båt, nu har inflationen ökat på
”ohyggligt stor båt” med 2-3 meter…