Bränslelogg/prestanda

Förbrukning KAMD300 (data i plotter via YDES-04):

ca 1L/distans i 7knop

ca 2,2L/distans i 21knop ca 3200rpm

Toppfart runt 25knop

Bränslelogg 2012 (TAMD41B)

Tankat 1070L / 505,5distans = 2,12L/distans snitt

Bränslelogg 2013 (TAMD41B)

Tankat 1465L / 721 distans  =  2,03L/distans snitt

Bränslelogg 2014 (TAMD41B)

Tankat 1667L / 830 distans  =  2,0L/distans snitt