Fiskeoväder!


Idag har det kraftsamlats vid Storöns brygga för att försöka
tömma sjön på fisk, vädret är ju perfekt för detta!

Chefen d.y. har lurat upp sin första firre!

Chefen d.ä. kontrollerar badtemperaturen, bedöms godkänd!

En reaktion på “Fiskeoväder!”

Kommentera